Przetargi

6.12.2022 - Zapytnie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu maszyn.

 

Do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1 - Formularz ofertowy

Informacja o Wyniku postępowania 

 

22.12.2017

W ramach projektu pt. „Internacjonalizacja Polsko-Włoskiego Przedsiębiorstwa „MONDO-CALZA” Sp. z o.o. poprzez ekspansję na nowe rynki eksportowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 2/2017 wraz z załącznikiem w zakresie zakwaterowania podczas wystawiennictwa na targach w Monachium – ISPO Munich 2018.

 

Zapytanie ofertowe numer 2 2017

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2 2017

PLAKAT M-C PROJEKT