Work

Niemal 1/3 naszego życia spędzamy w pracy, dlatego bardzo ważne jest, aby ten czas upłynął w komfortowych warunkach. Jednym z czynników, który może się do tego przyczynić jest używanie właściwego ubrania a zwłaszcza skarpet, które zapewnią odpowiednie właściwości termiczne i wilgotnościowe. Skarpety Mondocalza są dopasowane do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kupują je pracownicy i właściciele działający w różnych branżach od medycznej po budowlaną.